Aurskog-Høland kommune

Helsefagarbeider/hjelpepleier - 35 % fast stilling, ufaglærte kan søke

På Aurskog sykehjem er vi èn av 3 sykehjemsavdelinger. Vi er 28 faste ansatte med 7 sykepleiere. Det er 20 pasienter med store og sammensatte behov (langtidspasient

Avdelingen har et godt arbeidsmiljø og søker hele tiden kompetanseheving og faglig utvikling. Alle som jobber her fast eller som ekstravakt har eller er under utdanning.

Vi har fokus på personsentrert omsorg og tilrettelegger hverdagen slik at beboerens interesser og mestringsnivå ivaretas. Vi har spesielt fokus på god matomsorg og omsorg ved livets slutt. 

Vi har ledig følgende fast stilling:

 • 35 % fast stilling annenhver helg med lange vakter (12.5 time) 

Våre fokusområder:  

 • Vi vektlegger å gi pasientene tjenester tilpasset den enkeltes behov 
 • Vi satser på kompetanse, kvalitet og medvirkning. 
 • Vi har et arbeidsmiljø preget av stabilitet, åpenhet, samhold, aksept og toleranse.   

Vi søker etter hjelpepleier/helsefagarbeider som har følgende kvalifikasjoner:  

 • Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider 
 • Interesse for fag og vektlegger kompetanseheving og kompetansedeling. 
 • Utviser lojalitet og engasjement til virksomhetens organisering, prosjekter og mål  
 • Er en pådriver i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø  
 • Vektlegger teamarbeid på tvers av fagkompetanse  
 • Gode datakunnskaper med interesse for digitale løsninger 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper  
 • Ufaglærte kan søke  

Arbeidsoppgaver: 

 • Utøve helhetlig pleie og omsorg til pasienter  
 • Medikamenthåndtering og andre relevante prosedyrer  
 • Samtaler og kontakt med pårørende 
 • Skyllerom- og kjøkkenarbeid, samt annet forefallende arbeid i virksomheten  
 • Dokumentasjon, tiltaksplaner, kartlegging og daglig oppfølging 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til samarbeid og evne til å arbeide selvstendig 
 • Evne til å organisere og prioritere egne arbeidsoppgaver  
 • Interesse for pasientene og geriatri 
 • Du er positiv, pliktoppfyllende endringsvillig  

Vi vektlegger:  

 • Tverrfaglighet. Dette forutsetter at alle fagpersoner arbeider sammen i et team mot felles mål.  
 • Et tett samarbeid mellom virksomhetene og øvrige tjenester i kommunen.  
 • Fleksibilitet. At du ser muligheter og kollegaenes ressurser, og ikke er avhengig av faste rutiner, men trives med det uforutsigbare.  
 • Høy faglig kompetanse 

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer.

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide.

Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Aina Lilleberg 91665038, aina.lilleberg@ahk.no

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

26.03.2023

Arbeidssted:

Aurskog

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ahk.no

Adresse:

Rådhusveien 3 0000 Bjørkelangen