Aurskog-Høland kommune

Myrvang søker etter faglig sterke vernepleiere/miljøterapeuter

Myrvang ligger sentralt på Bjørkelangen og består av både bolig, avlastning, dagaktivitet og fritidsaktivitet. I boligen bor det til sammen 10 tjenestemottakere i egne tilrettelagte leiligheter. Avlastningen har rom for opptil fem tjenestemottakere om gangen og her finnes det også en treningsleilighet. Dagaktivitet er vårt kommunale arbeids – og aktivitetstilbud, og fritidsaktivitet gir tilbud om meningsfylte tilrettelagte fritidsaktiviteter til både barn og voksne. Det er stor variasjon i hjelpebehovet til tjenestemottakerne, og vi ser det som vår største oppgave å tilrettelegge for at alle kan oppnå mestring i eget liv, utøve selvbestemmelse og brukermedvirkning, og få brukt sitt fulle potensiale i hverdagen.

Vi søker nå etter en nye vernepleiere/miljøterapeuter som sammen med oss kan videreutvikle Myrvang. Vi er en faglig sterk bolig, og har ved flere anledninger deltatt som foredragsholdere på NAFO. Vi arrangerer og deltar på fagdager innad i enheten og i sektoren.

Vi er gode på å se individuelle behov og vi jobber etter prinsipper hentet fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid.

Myrvang er organisert under “Tjenester ved nedsatt funksjonsevne” i kommunen. I samme enhet ligger også boligene Poppelveien og Klokkerudveien, samt BPA og støttekontakttjenesten. Vi har et godt samarbeid mellom virksomhetene, noe vi mener er en viktig nøkkel for å ha flyt i tjenestene.

Vårt arbeid er forankret i CRPD og veilederen “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne”. Det forventes at søkere har kjennskap til disse to da de søker jobb hos oss.

Vi har følgende faste stillinger ledig:

 • 2 x 100 % stillinger som vernepleier/miljøterapeut i turnus med langvakter hver 4.helg. Resterende vakter er på dag/kveld.

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontaktansvar
 • Utarbeide, iverksette og evaluere mål og tiltak for tjenestemottakerne og virksomheten
 • Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Oppfølging av tvangsvedtak etter HOL kap. 9
 • Dokumentasjon i journal
 • Samarbeid med pårørende, verge og eksterne samarbeidspartnere
 • Følge opp medisinske rutiner
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Veiledning av kollegaer, tjenestemottakere, pårørende, studenter og elever
 • Deltakelse i fagmøter i virksomheten og på tvers av områder i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller annen relevant 3-årig utdanning på høgskolenivå
 • Praktisk erfaring i arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Profil
 • Praktisk erfaring med medikamenthåndtering
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter HOL kap. 9
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du er kreativ, motiverende og løsningsorientert
 • Du er fleksibel, omstillingsdyktig og tar utfordringer på strak arm
 • Du er rolig i vanskelige og overraskende situasjoner
 • Du er engasjert i utvikling, og bidrar til at tjenestemottakerne opplever gode relasjoner
 • Du kan arbeide selvstendig og i team
 • Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Du har evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne
 • Du er en god rollemodell, liker å bidra og er trygg på deg selv
 • Du tar eierskap til arbeidsplassen
 • Du er positiv til å delta på kurs og kompetanseheving, slik at du tilfredsstiller de kravene vi har til deg

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med søkelys på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold, og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Årslønn etter hovedtariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Politiattest må kunne fremvises før tiltredelse.

Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide.

Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling.

Har du lyst til å høre mer om oss? Ta kontakt med: Linn Tyra Sveen Bye, tlf.:  940 28 246

Intervjuer kan skje fortløpende igjennom søknadsperioden.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.10.2023

Arbeidssted:

Bjørkelangen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ahk.no

Adresse:

Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen