Aurskog-Høland kommune

Vi søker nattevakter til flere av våre virksomheter

Enhet Tjenester ved nedsatt funksjonsevne er en spennende enhet med et vidt spekter av brukergrupper. I enheten finnes det heldøgnsbemannede boliger for målgruppe under og over 18 år, dagsenter, BPA-ordninger, avlastning for barn, støttekontakter og fritidstilbud. 

Målgruppen er kommunens innbyggere som har diagnoser innenfor psykisk utviklingshemming, eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Vi har et godt samarbeid mellom virksomhetene, noe vi mener er en viktig nøkkel for å ha flyt i tjenestene.   

Kommunens verdier: Åpenhet, tillit og samhandling, står sentralt i vår arbeidshverdag. Du som ansatt i Aurskog-Høland kommune må kjenne deg igjen i våre verdier. 

Det er stor variasjon i hjelpebehovet til tjenestemottakerne, og vi ser det som vår største oppgave å tilrettelegge for at alle kan oppnå mestring i eget liv, utøve selvbestemmelse og brukermedvirkning, og få brukt sitt fulle potensiale i hverdagen.     

Vi er gode på å se individuelle behov og vi jobber etter prinsipper hentet fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid.       

Vårt arbeid er forankret i CRPD og veilederen “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne”. Det forventes at søkere har kjennskap til disse to da de søker jobb hos oss.    

Vi har ledig følgende faste stillinger:  

Stilling 1: Hvilende nattevakt, stillingsbrøk 43 % med lønnsbrøk 26 %. Arbeid hver annen helg, kun helg. 

Stilling 2: Hvilende nattevakt, stillingsbrøk 75,5 % med lønnsbrøk 45,4 %. Arbeid hver fjerde helg, resterende vakter på ukedager. 

Stilling 3: Våken nattevakt, stillingsbrøk 46 %. Arbeid hver annen helg, kun helg. 

Stilling 4: Våken nattevakt, stillingsbrøk 80 %. Arbeid hver fjerde helg, resterende vakter på ukedager. 

Stilling 5: Våken nattevakt, stillingsbrøk 47 %. Arbeid hver tredje lørdag, resterende vakter på ukedager. 

Arbeidsoppgaver:  

 • Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, planer, rutiner og prosedyrer  
 • Oppfølging av mål og tiltak for tjenestemottakerne og virksomheten  
 • Arbeid etter tvangsvedtak hjemlet i HOL kap. 9  
 • Dokumentasjon i journal  
 • Oppfølging av medisinske rutiner  
 • Deltakelse i fagutvikling for virksomheten    

Kvalifikasjoner:  

 • Fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier med norsk autorisasjon  
 • Annet fagbrev innen helse- og sosialfag/oppvekstfag vil også være aktuelt  
 • Praktisk erfaring i arbeid med mennesker  
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid 
 • Praktisk erfaring med journalføring, gjerne i Profil  
 • Praktisk erfaring med medikamenthåndtering  
 • Gode datakunnskaper  
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig  
 • Gyldig politiattest må kunne fremvises før tiltredelse    

Personlige egenskaper:  

 • Du er kreativ, motiverende og løsningsorientert  
 • Du er fleksibel, omstillingsdyktig og tar utfordringer på strak arm  
 • Du er rolig i vanskelige og overraskende situasjoner, og at du tåler litt stress  
 • Du er engasjert utvikling, og bidrar til at tjenestemottakerne opplever gode relasjoner  
 • Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter  
 • Du har evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø  
 • Du er en god rollemodell, liker å bidra og er trygg på deg selv  
 • Du tar eierskap til arbeidsplassen  
 • Du deltar på kurs og kompetanseheving, slik at du tilfredsstiller de kravene vi har til deg    

Vi tilbyr:  

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling   
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor  
 • En interessant og utfordrende jobb 
 • Opplæring og veiledning   
 • Årslønn etter hovedtariffavtale  
 • God forsikrings- og pensjonsordninger       

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.    

Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide. 

Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling. 

Kontaktperson:   

Har du lyst til å høre mer om oss? Ta kontakt med Linn Tyra Sveen Bye, tlf.: 940 28 246.  

Kun søknader innsendt på elektronisk søknadsskjema vil bli tatt med i vurderingen.

Intervjuer vil skje fortløpende igjennom søknadsperioden.  

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

08.10.2023

Arbeidssted:

Bjørkelangen

Kontaktpersoner:

Linn Tyra Sveen Bye

mob: +47 90 95 28 10

Hjemmeside:

http://www.ahk.no

Adresse:

Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen