Aurskog-Høland kommune

Helsefagarbeider - 75 % fast stilling - Hjemmetjenesten

Tjenester til hjemmeboende er inne i et dreiningsprosjekt hvor det legges til rette for at flere innbyggere får nødvendige tjenester i eget hjem.  I denne prosessen vil vi også se på organiseringen av hjemmetjenesten. Tjenesten er i dag delt inn i sonene Rømskog, Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. Hjemmetjenesten på Rømskog drifter også en bemannet omsorgsbolig med 13 nye leiligheter. Hjemmetjenesten har base og kontorer i omsorgsboligbygget. Vi har kommet godt i gang med velferdsteknologiske løsninger, og vi har erfaring med bruk av nødradioer, nettbrett og elektroniske dørlåser. Vi samarbeider med korttidsavdelingene og legevakt/KAD i kommunen. Vi har en spennende hverdag hvor det er mye som skjer. Vi er en gjeng som er gode til å samarbeide og finner løsninger sammen!

Vi har ledig følgende stilling:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier 75% fast stilling med for tiden dag/kveld med mulighet for langvakter hver 4.helg.
 • Stillingen er ledig: d.d 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å styrke brukers egne ressurser for å ivareta eget liv og egen helse.
 • Gjøre kliniske vurderinger og observere fortløpende brukers helhetlige tilstand.
 • Utarbeide tiltaksplaner
 • Veiledning og opplæring
 • Medisinadministrering
 • Planlegge selvstendig og ta raske avgjørelser.
 • Dekke grunnleggende behov hos bruker som ikke er i stand til dette selv.
 • Dokumentere i fagsystemer 

Faglige kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Relevant erfaring.
 • Ønskelig med medisinkurs.
 • Søker bør ha gode datakunnskaper
 • Videreutdanninger innen: Hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, palliativ pleie, ernæring, demensomsorg og alderspsykiatri vektlegges. 

Vi vektlegger:

 • Du må kunne jobbe selvstendig.
 • Fleksibilitet. At du ser muligheter og brukernes ressurser, og ikke er avhengig av faste rutiner, men trives med det uforutsigbare.
 • Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Tverrfaglig forståelse. Sammen med andre gir vi de beste tjenestene.  

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse.
 • Nettbrett og nødnettradioer som kvalitetssikrer og trygger arbeidet.
 • Varierte arbeidsdager med meningsfulle oppgaver for våre pasienter og brukere.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi har leasingbiler i Hjemmetjenesten, du må ha førerkort og det kan være slik at du må disponere egen bil i perioder.

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide.

Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Marit Ringsbu på tlf: 98267655

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

08.10.2023

Arbeidssted:

Rømskog

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ahk.no

Adresse:

Rådhusveien 3 0000 Bjørkelangen