Aurskog-Høland kommune Rømskog

Helsefagarbeider/hjelpepleier - natt, 60 % fast stilling

Tjenester til hjemmeboende er inne i et dreiningsprosjekt hvor det legges til rette for at flere innbyggere får nødvendige tjenester i eget hjem.  I denne prosessen vil vi også se på organiseringen av hjemmetjenesten. Tjenesten er i dag delt inn i sonene Rømskog, Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. Nattevakter jobber på tvers av sonene.

Hjemmetjenesten har kommet godt i gang med velferdsteknologiske løsninger, og vi har erfaring med bruk av nødradioer, nettbrett og elektroniske dørlåser. Vi samarbeider med korttidsavdelingene og legevakt/KAD i kommunen. Vi har en spennende hverdag hvor det er mye som skjer. Vi er en gjeng som er gode til å samarbeide og finner løsninger sammen!

Vi har ledig følgende stilling:

 • 60 % fast stilling som helsefagarbeider på natt med for tiden arbeid hver 3. helg.
 • Vi avlønner nattarbeid med inntil kr. 25.000,- pr. år i tillegg.

Ledig fra: 01.01.2024 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å styrke brukers egne ressurser for å ivareta eget liv og egen helse.
 • Dekke grunnleggende behov hos bruker som ikke er i stand til dette selv.
 • Dokumentere i fagsystemer
 • Iverksette velferdsteknologi
 • Planlegge selvstendig og ta raske avgjørelser.
 • Gjøre kliniske vurderinger og observere fortløpende brukers helhetlige tilstand. 

Faglige kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier.
 • Relevant erfaring.
 • Videreutdanning/erfaring innen velferdsteknologi, demens, ernæring, psykiatri og kreftomsorg er ønskelig. 

Vi vektlegger:

 • Fleksibilitet. At du ser muligheter og brukernes ressurser, og ikke er avhengig av faste rutiner, men trives med det uforutsigbare.
 • Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Tverrfaglig forståelse. Sammen med andre gir vi de beste tjenestene.   

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse.
 • Ekstra lønn / kompensasjon natt.
 • Nettbrett og nødnettradioer som kvalitetssikrer og trygger arbeidet.
 • Varierte arbeidsdager med meningsfulle oppgaver for våre pasienter og brukere.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Vi har leasingbiler i Hjemmetjenesten, slik at du må ha førerkort, og i perioder kan det være slik at du må disponere egen bil.  

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vår visjon er muligheter, miljø og mangfold. Sammen gjør vi det umulige mulig, velger grønt først og lar ulikhetene forme vår felles fremtid. Vi har et ansvar for fortid, nåtid og skaper et samfunn i takt med sin samtid, og vi legger til rette for at Aurskog-Høland er et godt sted å leve, bo og arbeide. 

Våre verdier som ligger til grunn for alt arbeid som skjer i kommunen er; Åpenhet, Tillit og Samhandling. 

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med virksomhetsleder Marit Ringsbu, tlf.: 476 90 317/982 67 655.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

01.10.2023

Kontaktpersoner:

Marit Ringsbu

tlf: +47 98267655

mob: +47 47690317

Hjemmeside:

http://www.ahk.no

Adresse:

Rådhusveien 3 0000 Bjørkelangen